Miền Bắc
Hà Nội1*2*3Thần tài 4

Thống kê miền Bắc hôm nay

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua

32: 22 Lần
96: 18 Lần
80: 17 Lần
12: 17 Lần
10: 17 Lần
59: 16 Lần
66: 16 Lần
22: 16 Lần
89: 16 Lần
90: 16 Lần

10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua

13: 6 Lần
28: 6 Lần
58: 6 Lần
91: 6 Lần
88: 6 Lần
36: 5 Lần
97: 5 Lần
51: 5 Lần
31: 5 Lần
27: 4 Lần

Những bộ số ra liên tiếp

79: 4 Lần
01: 3 Lần
12: 2 Lần
33: 2 Lần

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)

27: 20 Lần
00: 13 Lần
31: 13 Lần
48: 11 Lần

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua

5: 104 Lần
7: 109 Lần
3: 99 Lần
4: 115 Lần
6: 127 Lần
2: 99 Lần
0: 104 Lần
8: 103 Lần
9: 111 Lần
1: 109 Lần

Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua

0: 122 Lần
7: 87 Lần
4: 96 Lần
6: 107 Lần
1: 92 Lần
2: 143 Lần
3: 91 Lần
5: 112 Lần
9: 132 Lần
8: 98 Lần